Türk Bayrağı

Türk Bayrağı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve resmî bayrağı.

Al renkli zemin üzerinde beyaz hilal ve yıldız ile oluşmuş bayrak ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş,

Cumhuriyet döneminde 29 Mayıs 1936’da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı olarak kanunlaşmıştır.

22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hâlini almıştır.

Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder.

Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur.

Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi’nde gerçekleştiği söylenmektedir.

Ayrıca İstiklâl Marşı’nın birinci, ikinci ve onuncu kıtalarında Türk bayrağından bahsedilir.

 

 

 

Kaynak:Vikipedia

Posted by admin